Návod na vytvorenie objednávky  

Vybraný tovar vkladáte do košíka kliknutím na zelené tlačidlo ‘Pridať do košíka’. Potom sa presuniete do košíka (malá čierna ikona nákupného košíka vpravo hore). Zobrazí sa sumár košíka a tam kliknite na tlačidlo ‘Skontrolovať a objednať’. Tu následne vyplňte fakturačné a dodacie údaje, spôsob dopravy a vyberte spôsob platby. Po prečítaní všeobecných obchodných podmienok odškrtnite ‘prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi’. Na záver kliknite na tlačidlo ‘Objednať s povinnosťou platby’.

Kam rozvážame?

Rozvoz potravín vykonávame v Banskej Bystrici: centrum Banskej Bystrice, Radvaň, Fončorda, Sásová, Uhlisko, Podlavice, Majer, Pršianska Terasa a v okolitých obciach: Malachov, Tajov, Nemce, Kynceľová Selce, Riečka, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Harmanec, Horné Pršany, Môlča, Vlkanová, Kremnička, Šalková Rakytovce, Badín, Priechod Hronsek, Špania Dolina, Dolný Harmanec Čerín, Baláže Kordíky, Králiky, Poniky, Staré Hory Lučatín, Medzibrod, Sebedín- Bečov, Slovenská Ľupča, Podkonice Brusno, Hrochoť, Dúbravica, ľubietová, Moštenica, Oravce, Turecká Donovaly, Motyčky, Strelníky, Povrazník, Pohronský Bukovec. Tiež robíme rozvoz potravín aj vo Zvolene a okolí. Ak ste nenašli Vaše bydlisko v tomto zozname, informujte sa prosím u nás o možnostiach dopravy.

Kedy rozvážame?

Tovar vozíme v pracovných dňoch pondelok až piatok. Tovar doručíme najneskôr do 24 hodín od termínu potvrdenia objednávky. Objednávky vytvorené v piatok, sobotu a nedeľu doručujeme v pondelok. Pri voľbe vyzdvihnutia ‘Osobný odber’ sa objednávky preberajú na kamennej predajni Špajza potraviny, v čase od 12:00 do 16:30 hod nasledujúci pracovný deň od termínu potvrdenia objednávky.

Upozornenie

 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedostupnosti niektorého Vami objednaného tovaru na našom sklade, si vyhradzujeme právo tento tovar nahradiť iným tovarom inej značky, ceny alebo váhy, alebo tovar nedodať . Vždy to ale bude odkonzultované telefonicky, alebo mailom so zákazníkom.  Pri objednávaní mäsa, mäsových výrobkov, mrazených rýb, ovocia a zeleniny, sa nedá presne v praxi dodržať objednané množstvo a preto berte objednávku množstva pri týchto skupinách potravín iba ako orientačnú pre nás na vyhotovenie približného Vami požadovaného množstva. Obrázky použité v našom eshope sú ilustračné a reálna podoba výrobkov sa môže od nich líšiť. Úžitkové  a deklarované vlastnosti tovaru sa tým ale nemenia. Ďakujeme Vám za pochopenie!

 

 

Main Menu